Erdödyho palác

Erdödyho palácBar, kaviareň, reštaurácia, súčasťou ktorej je aj jedna z najväčších vínoték na Slovensku . V podzemí paláca sa nachádza moderný disko klub. Náročné požiadavky na skĺbenie historicky cenného vzhľadu budovy a požiadaviek na klimatizáciu a tepelnú pohodu v jednotlivých priestorov sme zabezpečili investorovi vďaka komplexnosti organizácie projekcie, realizácie a servisu.