Ecco Martin

Dánsky výrobca obuvi Ecco rozšíril výrobu. Nové priestory tvorí administratívna budova, budova technickej prípravy, tréningového centra a budova distribučného centra, pre ktoré boli dodané zariadenia vetrania a klimatizácie výrobných a skladovacích prevádzok. Parameter: plocha vetraných a klimatizovaných priestorov: 11 100 m2

Reduta Bratislava

Na klimatizáciu koncertnej haly boli vysoké požiadavky na kvalitu a distribúciu vzduchu vzhľadom na prítomnosť hudobníkov a ich hudobných nástrojov citlivých na rozdiely teploty . Splnili sme požiadavku na zachovanie historického vzhľadu v reprezentatívnych priestoroch a nízku hlučnosť v priestore.