Administratívna budova JAGA Bratislava

Pôvodné riešenie elektrokotlov a distribúciu tepla a chladu fancoilami sme nahradili tepelnými čerpadlami. Nové riešenie prinieslo investorovi šetrenie nielen investičných, ale najmä prevádzkových nákladov. Systém je projektovaný pre potreby prevádzky budovy, ktorá slúži na prenájom a vyžaduje si rozpočítavanie nákladov na chladenie a vykurovanie.

Serverovne Prvá stavebná sporiteľňa Bratislava

Klimatizácia serverovne bola vykonávaná postupnou výmenou jestvujúcich dosluhujúcich zariadení za nové prevádzkovo spoľahlivé a energeticky úspornejšie zariadenia. Pri realizácií sme museli dbať na to aby nebola ohrozená prevádzka serverovní a neboli spôsobené výpadky v chladení týchto priestorov. Parameter: chladiaci výkon: 230 kW

In vino Modra

Vinársky komplex v nadčasovej architektúre, pričom na jeho výstavbu boli použité najnovšie technológie a poznatky z oblastí klimatizácie a vetrania technologických priestorov. Komplex zahŕňa výrobné priestory, degustačné zóny, vinotéku, reštauráciu s moderne vybavenou kuchyňou a galériu moderného umenia. Parameter: chl. výkon technologická časť: 840 kW, pre verejnosť: 701 kW