Projekcia

projekcia

Naše portfólio zahŕňa spracovanie projektov pre multifunkčné objekty ako obchodno-zábavné a športovo-relaxačné centrá, nemocnice, reštaurácie, hotely, výrobné objekty, bytové domy, polyfunkčné stavby, budovy občianskej vybavenosti  či projekty rekonštrukcií existujúcich technológií.

Uprednostňujeme energeticky efektívne  riešenia  s nízkymi prevádzkovými nákladmi,   koncepty s obnoviteľných zdrojov energií, ako sú tepelné čerpadlá (vzduch/voda, voda/voda, zem/voda), solárna technika (ohrev TV, dokurovanie, ohrev bazénovej vody), biomasa. Pre datové centrá presné klimatizácie, VRV systémy a chladené stropy.

Špecializujeme na komplexnú projekčnú činnosť v oblasti:
projekcia

  • VZDUCHOTECHNIKA
  • KLIMATIZÁCIA
  • CHLADENIE
  • VYKUROVANIE
  • MaR

Činnosť projekcie je orientovaná na všetky stupne projektovej dokumentácie. Od prípravy investičného zámeru,  cez projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné povolenie, tendrovú dokumentáciu až po realizačnú dokumentáciu. Spolupracujeme s ďalšími autorizovanými profesijnými inžiniermi.