Servis

Základom bezporuchovej prevádzky klimatizačných zariadení je pravidelný servis. Má to rad výhod:

 • predlžuje životnosť daného zariadenia
 • eliminuje výskyt neplánovaných porúch a havarijných stavov najmä v časoch špičkovej prevádzky
 • šetrí výdavky za neplánované havarijné opravy a škody na samotných zariadeniach
 • eliminuje stratu výroby a prerušenie prevádzky
 • výrazne šetrí spotrebu energií

Klimatizácia je zariadenie, ktoré si vyžaduje:

 • pravidelné čistenie výmenníkov
 • čistenie a dezinfekciu odvodu kondenzátu
 • kontrolu prevádzkových parametorov okruhov
 • revízie požiarnych klapiek
 • iné

Naše portfólio:

 • pri dodávke na kľúč záručný servis a pozáručný servis
 • zmluvný pravidelný servis
 • dodávka náhradných dielov

Servisní technici disponujú dlhoročnými skúsenosťami, moderným prístrojovým a materiálovým vybavením. Sú pravidelne školení a vzdelávaní o novinkách v technológii v klimatizácií, chladení, vykurovaní, MaR.