Ochrana osobných údajov

Tu poskytujeme informácie o zpracovávaní a ochrane vašich osobných údajov v spoločnosti KLIMA KONZULT, spol. s r.o. , Vaše osobné dáta získávame, uchovávame a zpracovávame v súlade so Všeobecnými nariadeniami EU o ochrane osobných údajov č. 2016/679 (tzv. GDPR – General Data Protection Regulation, ďalej len  „Nariadenie“)  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Kontaktné údaje:  Trnavská cesta 55, 821 04 Bratislava

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@klimakonzult.sk, + 421 2 4820 6712

Aké osobné údaje zpracovávame a ako ich získavame:

  • meno a kontaktné informácie (e-mail, poštovná adresa, telefonne číslo)
  • obsah vašej komunikácie s nami (vaše žiadosti o informácie o našich produktoch a službách , žiadosti o technickú pomoc a vypracovanie cenovej ponuky)
  • dalšie informácie, které nám dobrovolne poskytujete (podklady k vypracovaniu cenových ponúk)

Osobné údaje získáváme hlavne priamo od Vás pri osobnom rokovaní, z vizitek, telefonických rozhovorov, elektronickej korešpondencie.

Vaše osobné údaje získávame tiež z titulu našich zmluvných vzťahov s našimi obchodnými partnermi.

Naša spoločnosť nezpracovává žiadne údaje spadajúce do Zvláštnych kategorií osobných údajov, ako je definované v Nariadení.

Využitie osobných údajov, ich skladovanie a doba skladovania

Osobné údaje využívame na individuálnu komunikáciu s Vami v rámci plnenia služieb zákazníkom.

Osobné údaje ukladáme na vlastných zabezpečených serveroch.

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívánia našich služeb (tj. trvania zmluvného vztahu mezi nami) a na základe Vami udeleného súhlasu po dobu 10 rokov, ak nebude tento Váš súhlas so spracováním osobných údajov z Vašej strany odvolaný.

 

Práva dotknutých osôb

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kamerový systém -monitorovanie externých osôb