Fit club Bezinka Bratislava

Fit klub pre zdravý životný štýl je vybavený viacerými oddelenými sálami na cvičenie. Požiadavka: v lete aj zime zabezpečiť tepelnú pohodu pri pohybe. Individuálne požiadavky na jednotlivé zóny. V objekte sme naprojektovali a zrealizovali vzduchotechniku, chladenie, vykurovanie a riadenie systému cez MaR.

Reduta Bratislava

Na klimatizáciu koncertnej haly boli vysoké požiadavky na kvalitu a distribúciu vzduchu vzhľadom na prítomnosť hudobníkov a ich hudobných nástrojov citlivých na rozdiely teploty . Splnili sme požiadavku na zachovanie historického vzhľadu v reprezentatívnych priestoroch a nízku hlučnosť v priestore.