Kaštieľ Tomášov

Rekonštrukcia historického objektu si vyžadovala vysoké nároky na koordináciu s ostatnými profesiami na stavbe, úzku spoluprácu s architektom a stavebnou spoločnosťou. Navrhli a zrealizovali sme vetranie so spätným získavaním tepla v podmienkach, aby všetky distribučné a ostatné viditeľné prvky vzduchotechniky nenarušili celkový historický ráz budovy a jednotlivých miestností.

Erdödyho palác

Bar, kaviareň, reštaurácia, súčasťou ktorej je aj jedna z najväčších vínoték na Slovensku . V podzemí paláca sa nachádza moderný disko klub. Náročné požiadavky na skĺbenie historicky cenného vzhľadu budovy a požiadaviek na klimatizáciu a tepelnú pohodu v jednotlivých priestorov sme zabezpečili investorovi vďaka komplexnosti organizácie projekcie, realizácie a servisu.