Kaštieľ Tomášov

Tomasov
Rekonštrukcia historického objektu si vyžadovala vysoké nároky na koordináciu s ostatnými profesiami na stavbe, úzku spoluprácu s architektom a stavebnou spoločnosťou. Navrhli a zrealizovali sme vetranie so spätným získavaním tepla v podmienkach, aby všetky distribučné a ostatné viditeľné prvky vzduchotechniky nenarušili celkový historický ráz budovy a jednotlivých miestností.