Referencie

Kaštieľ Tomášov

Rekonštrukcia historického objektu si vyžadovala vysoké nároky na koordináciu s ostatnými profesiami na stavbe, úzku spoluprácu s architektom a stavebnou spoločnosťou. Navrhli a zrealizovali sme vetranie so spätným získavaním tepla v podmienkach, aby všetky distribučné a ostatné viditeľné prvky vzduchotechniky nenarušili celkový historický ráz budovy a jednotlivých miestností.

Administratívna budova JAGA Bratislava

Pôvodné riešenie elektrokotlov a distribúciu tepla a chladu fancoilami sme nahradili tepelnými čerpadlami. Nové riešenie prinieslo investorovi šetrenie nielen investičných, ale najmä prevádzkových nákladov. Systém je projektovaný pre potreby prevádzky budovy, ktorá slúži na prenájom a vyžaduje si rozpočítavanie nákladov na chladenie a vykurovanie.

Serverovne Prvá stavebná sporiteľňa Bratislava

Klimatizácia serverovne bola vykonávaná postupnou výmenou jestvujúcich dosluhujúcich zariadení za nové prevádzkovo spoľahlivé a energeticky úspornejšie zariadenia. Pri realizácií sme museli dbať na to aby nebola ohrozená prevádzka serverovní a neboli spôsobené výpadky v chladení týchto priestorov. Parameter: chladiaci výkon: 230 kW

In vino Modra

Vinársky komplex v nadčasovej architektúre, pričom na jeho výstavbu boli použité najnovšie technológie a poznatky z oblastí klimatizácie a vetrania technologických priestorov. Komplex zahŕňa výrobné priestory, degustačné zóny, vinotéku, reštauráciu s moderne vybavenou kuchyňou a galériu moderného umenia. Parameter: chl. výkon technologická časť: 840 kW, pre verejnosť: 701 kW

Fit club Bezinka Bratislava

Fit klub pre zdravý životný štýl je vybavený viacerými oddelenými sálami na cvičenie. Požiadavka: v lete aj zime zabezpečiť tepelnú pohodu pri pohybe. Individuálne požiadavky na jednotlivé zóny. V objekte sme naprojektovali a zrealizovali vzduchotechniku, chladenie, vykurovanie a riadenie systému cez MaR.

Ecco Martin

Dánsky výrobca obuvi Ecco rozšíril výrobu. Nové priestory tvorí administratívna budova, budova technickej prípravy, tréningového centra a budova distribučného centra, pre ktoré boli dodané zariadenia vetrania a klimatizácie výrobných a skladovacích prevádzok. Parameter: plocha vetraných a klimatizovaných priestorov: 11 100 m2

Reduta Bratislava

Na klimatizáciu koncertnej haly boli vysoké požiadavky na kvalitu a distribúciu vzduchu vzhľadom na prítomnosť hudobníkov a ich hudobných nástrojov citlivých na rozdiely teploty . Splnili sme požiadavku na zachovanie historického vzhľadu v reprezentatívnych priestoroch a nízku hlučnosť v priestore.

Erdödyho palác

Bar, kaviareň, reštaurácia, súčasťou ktorej je aj jedna z najväčších vínoték na Slovensku . V podzemí paláca sa nachádza moderný disko klub. Náročné požiadavky na skĺbenie historicky cenného vzhľadu budovy a požiadaviek na klimatizáciu a tepelnú pohodu v jednotlivých priestorov sme zabezpečili investorovi vďaka komplexnosti organizácie projekcie, realizácie a servisu.