Serverovne Prvá stavebná sporiteľňa Bratislava

pssKlimatizácia serverovne bola vykonávaná postupnou výmenou jestvujúcich dosluhujúcich zariadení za nové prevádzkovo spoľahlivé a energeticky úspornejšie zariadenia. Pri realizácií sme museli dbať na to aby nebola ohrozená prevádzka serverovní a neboli spôsobené výpadky v chladení týchto priestorov.
Parameter
: chladiaci výkon: 230 kW