Reprodukčné centrum Bratislava

reprodukcne centrum bratislava
Pracovisko reprodukčnej medicíny je vybavené najmodernejšou medicínskou technikou. Je plne klimatizované s prihliadnutím na súčasné potreby moderných operačných a laboratórnych priestorov, kde sa vykonávajú výkony , ktoré patria do reprodukčnej medicíny.