Ecco Martin

eccoDánsky výrobca obuvi Ecco rozšíril výrobu. Nové priestory tvorí administratívna budova, budova technickej prípravy, tréningového centra a budova distribučného centra, pre ktoré boli dodané zariadenia vetrania a klimatizácie výrobných a skladovacích prevádzok.
Parameter: plocha vetraných a klimatizovaných priestorov: 11 100 m2