Polyfunkčný komplex ROZADOL Bratislava

rosadolRozadol predstavuje bytové priestory, kancelárie, serverovne, reštauračné prevádzky, atď. V objektoch sme projektovali a realizovali chladenie , vetranie kancelárskych priestorov, serverovní , kuchyne, vetranie chránených únikových ciest, výťahových šácht, garáží a MaR.
Parameter: Kontrahovaný objem : orientačne 1.000.000 €.