Administratívna budova JAGA Bratislava

jagaPôvodné riešenie elektrokotlov a distribúciu tepla a chladu fancoilami sme nahradili tepelnými čerpadlami. Nové riešenie prinieslo investorovi šetrenie nielen investičných, ale najmä prevádzkových nákladov. Systém je projektovaný pre potreby prevádzky budovy, ktorá slúži na prenájom a vyžaduje si rozpočítavanie nákladov na chladenie a vykurovanie.