VÚB Nivy Bratislava

VUB
Projekt klimatizácie výškovej budovy fancoilmi, prepínacím systémom. Využitie kondenzačného tepla z technologického chladenia na vykurovanie, čím sme zabezpečili nízke prevádzkové náklady .